Centro LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varsovia, Polonia
+ 48 (22) 364 58 00

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITIO WEB HTTPS://TS2.SPACE 

§ 1
DISPOSICIÓNS XERAIS

 1. O controlador de datos para o tratamento dos datos recollidos a través do sitio https://ts2.space é TS2 SPACE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (TS2 SPACE Sociedade de responsabilidade limitada) ingresou no rexistro de empresarios que leva o Tribunal de Distrito da capital de Varsovia, 12thRexistro da Sala Mercantil da Audiencia Nacional KRS co número de KRS: 0000635058, número de identificación fiscal NIP: 7010612151, número estatístico REGON: 365328479, capital social: 1 000 000 PLN, sede principal e enderezo de servizo: Aleje, Jerozolimskie 65/79 00-679 Warszawa, Polonia, enderezo de correo electrónico: [protexido por correo electrónico], número de teléfono: +48 22 630 70 70, en diante denominado "Responsable do tratamento" ou Provedor de servizos.
 2. Os datos persoais recollidos polo Responsable a través do sitio web son tratados de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e sobre a libre circulación destes datos, e pola que se derroga a Directiva 95/46/WE (Regulamento Xeral de Protección de Datos), en diante GDPR.

§ 2
TIPO DE DATOS PERSOAIS TRATADOS, FINALIDADE E ALCANCE DA RECOLLIDA DE DATOS

 1. FINALIDADE E BASE XURÍDICA DA TRAMITACIÓN. O controlador de datos tratará os datos persoais do usuario se utiliza o formulario de contacto para responder á consulta. Os datos son tratados só despois de que se obteña o consentimento expreso previo do Usuario, de conformidade co artigo 6 (1) (b) do GDPR.
 2. TIPO DE DATOS PERSOAIS TRATADOS. Para utilizar o formulario de contacto o Usuario envía:
  • Nome e apelidos,
  • Nome da empresa,
  • Número de identificación fiscal NIP, 
  • Enderezo,
  • Enderezo electrónico.
 3. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSOAIS. Os datos persoais enviados polos usuarios son conservados polo controlador de datos durante os seguintes períodos de conservación:
 4. Se a base legal é a execución do acordo: os datos persoais almacénanse durante o tempo que sexa necesario para a execución dun acordo e, posteriormente, ata o vencemento de calquera período legal de prescrición ou limitación. Salvo que unha normativa específica estableza o contrario, o prazo de prescrición é de seis anos, mentres que para as reclamacións relativas a actuacións periódicas e as reclamacións relacionadas co exercicio da actividade empresarial é de tres anos.
 5. Se a base lícita é o consentimento: os datos persoais almacénanse ata a retirada do consentimento e, posteriormente, ata o vencemento de calquera prazo legal de prescrición ou limitación das reclamacións que poida presentar o Responsable ou que poidan interpoñerse contra o Responsable. Salvo que unha normativa específica estableza o contrario, o prazo de prescrición é de seis anos, mentres que para as reclamacións relativas a actuacións periódicas e as reclamacións relacionadas co exercicio da actividade empresarial é de tres anos.
  1. O controlador de datos pode recoller información adicional do usuario, incluíndo, en particular: o enderezo IP do ordenador do usuario, o enderezo IP do provedor de Internet, o nome de dominio, o tipo de navegador, a duración da visita, o sistema operativo.
 1. Se o interesado deu un consentimento separado para tal tratamento (artigo 6, apartado 1, letra a) do RGPD), os seus datos persoais poden ser tratados co fin de enviar mensaxes de mercadotecnia electrónica ou para comercialización directa por teléfono, de conformidade co artigo 10. 2 da Lei de prestación de servizos electrónicos do 18 de xullo de 2002 ou do artigo 172, apartado 1, da Lei de telecomunicacións, do 16 de xullo de 2004, incluídas as comunicacións publicitarias perfiladas se o interesado consentise en recibir tales comunicacións.
  1. O controlador de datos pode recoller datos de navegación, incluíndo ligazóns e referencias seguidas polo usuario ou información sobre a actividade do usuario no sitio web. A base legal deste tratamento é o interese lexítimo do Responsable do tratamento (artigo 6, apartado 1, letra f) do RGPD), na medida en que estes datos se utilizan para facilitar o acceso aos servizos electrónicos prestados a través do sitio web e para facilitar a funcionalidade destes servizos.
  2. O envío de datos persoais a https://ts2.space é voluntario.
  3. Os datos persoais recollidos a través do sitio web están suxeitos a un tratamento automático mediante a elaboración de perfiles se o interesado consentiu o devandito tratamento (artigo 6, apartado 1, letra a) do RGPD). Como resultado da elaboración do perfil, constrúese un perfil de cada interesado que lle permite ao Responsable tomar decisións relativas aos Usuarios, así como analizar ou prever as súas preferencias, comportamentos e actitudes persoais.
 2. O controlador de datos tomará todas as medidas razoables para protexer os intereses dos interesados ​​e garantir que todos os datos sexan:
  1. procesado legalmente, 
  2. obtidos só para fins específicos e lícitos, e non ser tratados posteriormente de ningún xeito incompatible con eses fins,
  3. fácticamente correcta, adecuada e relevante en relación aos fins para os que se trata; almacenados nun formulario que permita a identificación do interesado, non máis tempo do necesario para eses fins.

§ 3
ACCESO DE TERCEROS Á INFORMACIÓN PERSOAL

 1. A información persoal dos usuarios compártese con provedores de servizos terceiros para permitir que o provedor de servizos xestione a súa empresa a través de https://ts2.space. Dependendo dos acordos e circunstancias contractuais, eses provedores de servizos terceiros procesan os datos persoais segundo as instrucións do Responsable de tratamento (encargados do tratamento) ou determinan eles mesmos os fins para os cales e a forma en que se procesan os datos persoais (controladores).
 2. Os datos persoais dos Usuarios almacénanse só dentro do Espazo Económico Europeo (EEE).

§ 4
DEREITO DE CONTROL, ACCESO E RECTIFICACIÓN

 1. Todo Usuario ten dereito a acceder e/ou rectificar os seus datos persoais, así como o dereito á supresión, o dereito a restrinxir o tratamento, o dereito á portabilidade dos datos, o dereito a opoñerse ao tratamento e o dereito a retirar o consentimento en calquera momento sen que afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.
 2. Base legal dos dereitos dos interesados:
  1. Acceso a datos persoais– Artigo 15 do GDPR
  2. Rectificación de datos persoais- Artigo 16 do RGPD,
  3. Supresión de datos persoais (dereito ao esquecemento)- Artigo 17 do RGPD,
  4. Limitación do tratamento de datos- Artigo 18 do RGPD,
  5. a portabilidade de datos- Artigo 20 do RGPD,
  6. Oposición á tramitación- Artigo 21 do RGPD,
  7. Retirada do consentimento ao tratamento– Artigo 7 (3) do GDPR.
 3. O Usuario poderá exercer os dereitos previstos no punto 2 enviando unha mensaxe de correo electrónico a: [protexido por correo electrónico]
 4. Se se recibe algunha solicitude en relación cos dereitos do suxeito de datos, o Responsable de datos deberá cumprir ou rexeitar a resposta da solicitude do Usuario sen demora, pero non máis tarde dun mes desde a recepción da solicitude. Non obstante, se unha solicitude é complexa ou se o Responsable recibe máis solicitudes, o Responsable pode ampliar o prazo para responder dous meses máis. Se é o caso, o Responsable informará ao Usuario no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude e explicará por que é necesaria a prórroga.
 5. Se o interesado considera que, en relación cos datos persoais que lle contan, existe unha infracción do RGPD, o interesado poderá presentar unha reclamación ante o presidente da Oficina de Protección de Datos Persoais.

§ 5
POLÍTICA DE COOKIE

 1. Https://ts2.space usa cookies. Ao continuar usando o sitio web sen cambiar a configuración do navegador, o Usuario acepta o uso de cookies.
 2. As cookies son esenciais para a prestación de servizos electrónicos a través da Tenda. As cookies, conteñen información necesaria para o bo funcionamento da Tenda e para a análise estatística do tráfico do sitio web.
 3. O sitio web utiliza dous tipos de cookies: cookies de "sesión" e cookies "persistentes".
  1. As cookies de "sesión" son ficheiros temporais que se almacenan no dispositivo final do Usuario ata que este saia da páxina web.
  2. As cookies "persistentes" permanecen almacenadas no dispositivo do Usuario ata que se eliminen de forma manual ou automática despois dun período de tempo determinado.
 4. O controlador de datos utiliza as súas propias cookies para proporcionar información sobre como interactúan os usuarios individuais co sitio web. Estes ficheiros recollen información sobre como usan os Usuarios o sitio web, a que tipo de sitio web remite o Usuario a https://ts2.space, a frecuencia de visitas e a hora de cada visita. Esta información non rexistra os datos persoais dos Usuarios e úsase unicamente para a análise estatística do tráfico do sitio web.
 5. O Responsable utiliza cookies de terceiros coa finalidade de recoller datos estáticos xerais e anónimos mediante Google Analytics, unha ferramenta de análise web (controlador de datos para cookies de terceiros: Google Inc. con sede en EE. UU.).
 6. O Usuario pode axustar os permisos das cookies mediante as opcións da configuración do seu navegador. Pódese atopar información máis detallada sobre a xestión de cookies con navegadores web específicos na configuración respectiva dos navegadores.

§ 6
DISPOSICIÓNS FINALES

 1. O controlador de datos aplicará todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para salvagardar os datos durante o procesamento, garantindo un nivel de seguridade adecuado á natureza dos datos que se van protexer e, en particular, protexelos contra o acceso non autorizado, a toma de posesión ou o tratamento non autorizado. de lei, alteración, perda, dano ou destrución.
 2. O prestador de servizos adoptará as medidas técnicas adecuadas para protexer os datos persoais electrónicos contra a intercepción ou modificación non autorizada.
 3. Nos casos non previstos nesta Política de privacidade aplicaranse as disposicións pertinentes do GDPR, así como as disposicións aplicables da lei polaca.

Deixe unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *